Selasa, 29 Januari 2013

dandang gulo


 
Dandang Gulo Podosih


 •   Pamintaku nimas sido asih
 •   Atut runtul tansah reruntungan
 •   Ing sarino sawengineee
 •   Datan ginggang sarambut
 •   Lamun adih caketing ati
 •   Yen cedak tansah mulat
 •   Sido asih tuhuuu
 •   Pindo mimi lan mintuno
 •   Ayo nimas bareng hanetebi wajib
 •   Sido asih bebrayan 
 •   Poro tamu kakung miwah putri
 •   Keparengo kulo atur pambagyo
 •   Mring handiko sedayaneee
 •   Hanggennyo hadiko rahuh
 •   Myang gati kulo puniki
 •   Nadyan kanthi prasojo
 •   Ngaturke rahayuuu
 •   Mugyo tansah tuk raharjo
 •   Sarto jinampang kang gawe urip
 •   Awit lillah Padukooo
 •   Romo Ibu kang luhur ing budi
 •   Ingkang hangukir jiwo lan rogo
 •   Kang agung pangorbananeee
 •   Paring pituduh luhur
 •   Rino wengi tansah hangesti
 •   Mrih rahayuning putro
 •   Lulus kang ginanyuh
 •   Sadoyo ribet rubedo
 •   Linambaran kanthi sabaring panggalih
 •   Tuhu pantes sinembah
 • Duh wong ayu pepujaning ati
 •  Koyo ngene yen nandang asmoro
 •  Opo mung aku deweee
 •  Datan ginggang sarambut
 •  Welasono awak-ku iki
 •  Mugyo biso kelakon
 •  Nyanding kenyo ayuuu
 •  Mugyo gusti paring palilah
 •  Ayo nimas netebi wajibing urip
 •  Manembah kang kawoso
 •  
 •   Romo ibu kang luhurung budi
 •   Ingkang tansah paring dongo lan pitedah
 •   Ing sarino sawengineee
 •   Ayo mabangun miturut
 •   Pituduh kang kang sayekti aji
 •   Kanggo urip bebrayan
 •   Slami laminipuuun
 •   Pindo mimi lan mintuno
 •   Tansah eling myangkang gawe urip
 •   Ngaji kelawan sholat
Sanadyan namung sarwo bloko kulo nyerat sinau boso jawi meniko, mligi kagem poro pamirso kang nedheng sinau boso jawi, pramilo amrih langkung sae lan sempurno Mugi jengandiko sagung pamirso, Kepareng paring pitedah dateng kulo, mligininpun hanggen kulo Nganggit seratan puniko. Nuwun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar